Adatkezelési tájékoztató

 

Réti Anna adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:
Név: Réti Anna
Cég: Kem-Pan kft.
Adószám: 12302581-1-41
Székhely: 1028 Bp. Kertváros u. 12.
Weblap: https://retianna.hu/
Kapcsolattartás:
Telefonszám: +36 (30) 4774348
E-mail: annaretina@gmail.com.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás
1. Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem.
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a. Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b. Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c. Neve, címe (adószáma, ha van) és e-mail címe – ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás amennyiben átutalással fizet, valamint ha ehhez írásban hozzájárult a masszázs előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-mailen feliratkozott hírlevél küldésére- hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.

d. Lakcímére az ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás számla kiállítása miatt, amennyiben átutalással fizet, illetve ehhez írásban hozzájárult a nyilatkozat kitöltésével

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm.

4. Érintett jogok
A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:

a. hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;

b. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c. az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási 
adatokra vonatkozik;

d. az adat kezelésének korlátozása;

e. az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy 
ennek megtiltása;

g. bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;

h. tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.